ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 14, 41334 Λάρισα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 142020740000

ΑΦΜ: 800819080

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 25/08/2018

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης